Kinh nghiệm

THẤT LẠC HÀNG HOÁ KHI KÍ GỬI VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT

THẤT LẠC HÀNG HOÁ KHI KÍ GỬI VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT

Nghi ngờ lạc hàng => báo kho => xin bill kí của shop => đúng dấu kho thì đòi kho => không đúng dấu kho thì đòi shop.

Cách săn sale hiệu quả trên 1688, TAOBAO TMALL

Cách săn sale hiệu quả trên 1688, TAOBAO TMALL

Kinh nghiệm đánh hàng Quảng Châu

Kinh nghiệm đánh hàng Quảng Châu

Đi Quảng Châu Trung Quốc đánh hàng là dự định của nhiều chủ shop khi chuẩn bị kinh doanh hàng Trung Quốc. Đánh hàng ...