THẤT LẠC HÀNG HOÁ KHI KÍ GỬI VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT

Khách hàng kí gửi hàng hóa gặp các tình huống có thể đã về kho nhưng hệ thống không cập nhật , hoặc thất lạc hàng hóa chưa về kho TQ. Việc đầu tiên không phải là đòi kho tìm hàng mà phải làm ngay yêu cầu hoàn tiền với shop mục đích hạn chế quá thời gian đổi trả trên hệ thống và nhờ shop liên hệ với CPN kiểm tra xem đơn hàng đang ở đâu. 

Cách để kiểm tra được là nhắn cho shop để shop hỏi ảnh kí nhận bill hàng với CPN hoặc liên hệ trực tiếp cho bên vận chuyển nội địa TQ để xin bill kí nhận :

1. Để xin được ảnh bill kí nhận, các bạn cần liên hệ trực tiếp với công ty vận chuyển bên Trung Quốc. Trong mục 查看物流,các bạn sẽ tìm thấy số Wechat của bên vận chuyển, add số này để hỏi.
2. Trường hợp các bạn không thấy thông tin trong hành trình vận đơn, tại kuaidi.com các bạn gõ mã vận đơn để tra thông tin.
3. Nếu có số điện thoại bên vận chuyển bên Trung rồi nhưng các bạn không seach thấy wechat, các bạn có thể nhờ shop, shop sẽ gửi trực tiếp wechat qua tin nhắn chúng ta sẽ add được.

Mẫu câu bạn có thể tham khảo để xin bill kí nhận

1。Tôi có một đơn hàng vẫn chưa nhận được, bạn kiểm tra giúp tôi 我有一个订单还没收到,你帮我查一查
2。Đây là mã vận đơn của tôi 这我运单号
3。Tôi vẫn chưa nhận được hàng, giúp tôi liên hệ cty vận chuyển, yêu cầu cung cấp hình ảnh kí nhận hàng, để giúp tôi xác nhận với kho nhận hàng 我还没收到货,请帮我联系快递公司要求提供签收图片,我们方便查找仓库
4。Nếu trong ngày hôm nay không cung cấp được chứng cứ nhận hàng, tôi sẽ tiến hành đòi tiền trên hệ thống. 若今天没有弄好签收证据,我将先退款。
5。Bạn đã liên lạc với cty cpn hỏi giúp tôi chứng cứ nhận hàng chưa? 您跟快递公司联系 找出签收图片给我了吗?
6。Hàng tôi vẫn chưa nhận được 我没有收到货

- Sau khi xin được bill kí nhận, thì nhắn cho kho xem đây có phải dấu mộc hay chữ kí của kho không.

   + Nếu phải dấu mộc hoặc chữ kí của kho thì yêu cầu kho tìm hàng và trả hàng. Không tìm được thì đền bù như thỏa thuận. 

   + Nếu không phải dấu mộc hoặc chữ kí của kho thi hàng hoá đã bị CPN giao nhầm sang kho khác hoặc làm thất lạc. Khi đó, bạn nên báo shop liên hệ yêu cầu kuaidi tìm lại hàng vì đã giao nhầm. 

Chúc bạn quản lý tốt đơn hàng để tránh thất lạc không mong muốn!